Latrinevlieg

Latrinevlieg

Rondzoemende vliegen in huis kunnen lastig zijn, vooral als het er veel zijn. Bovendien vormen bepaalde soorten een risico voor de gezondheid.

Vooral kamervliegen verspreiden tal van ziekten, zoals salmonella, dysenterie, tuberculose, cholera en parasitische wormen.

Hoe houdt u vliegen op afstand?

Voor veel vliegensoorten, zoals de kamervlieg en de blauwe vleesvlieg, geldt dat voorkomen moet worden dat ze worden aangetrokken door voedsel of plaatsen waar hun larven kunnen groeien

 • Voedsel moet altijd bedekt worden, want vliegen verspreiden ziekten door erop te landen.
 • Ruim etensresten en gemorst drinken altijd direct op.
 • Verwijder voedselresten onder keukenapparaten.
 • Zorg ervoor dat alle afvalbakken goed worden afgesloten.
 • Houd compost afgesloten en bedekt.
 • Laat geen ontlasting van huisdieren liggen – uitwerpselen vormen niet alleen een perfecte broedplaats voor vliegen, maar trekken ook vliegen aan die later weer op voedsel kunnen landen.
 • Behandel afvoerbuizen waarin vliegen blijken te zitten met bleekwater.

En tot slot kunt u ook voorkomen dat vliegende insecten in huis komen

 • Houd deuren en ramen dicht nadat het donker is geworden, of blokkeer het licht met gordijnen.
 • Plaats horren, vooral in ramen rond de keuken en plaatsen waar afval staat.

Uiterlijk

 • Kleine, donkere, of zeer donkerbruine vliegensoort.
 • Grote, stevige, zwarte haren bovenop thorax en kop.

Ontwikkeling

 • Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal.

Leefwijze

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater, en rioleringen.
 • Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drab ontstaan is.
 • Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

Schade

 • Er is geen directe schade van de latrinevlieg; wel kunnen ze als ze in grote aantallen voorkomen hinderlijk zijn.

Wering & Preventie

 • Kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen.
 • Composthopen en/of mesthopen afdekken met een laag zand.

Contactgegevens

Winters Bedrijfshygiëne & Coaching
Kleimos 40
8043 MC Zwolle
Telefoon +31 38 422 7627
Mobile +31 631 76 66 21
E-mail WBC Zwolle
K.v.K. Zwolle 08177683
BTW no NL 1051.17.754.B01
Rabobank NL42 RABO 01187.51.549
WBC Registratienummer EVM 1972101601

HACCP

ad87da618f829cec2134eac9798b5f0b

Back to Top

Bel +31 631 76 66 21 ofMail ons