Kamervlieg

Kamervlieg

Rondzoemende vliegen in huis kunnen lastig zijn, vooral als het er veel zijn. Bovendien vormen bepaalde soorten een risico voor de gezondheid.

Vooral kamervliegen verspreiden tal van ziekten, zoals salmonella, dysenterie, tuberculose, cholera en parasitische wormen.

Hoe houdt u vliegen op afstand?

Voor veel vliegensoorten, zoals de kamervlieg en de blauwe vleesvlieg, geldt dat voorkomen moet worden dat ze worden aangetrokken door voedsel of plaatsen waar hun larven kunnen groeien

 • Voedsel moet altijd bedekt worden, want vliegen verspreiden ziekten door erop te landen.
 • Ruim etensresten en gemorst drinken altijd direct op.
 • Verwijder voedselresten onder keukenapparaten.
 • Zorg ervoor dat alle afvalbakken goed worden afgesloten.
 • Houd compost afgesloten en bedekt.
 • Laat geen ontlasting van huisdieren liggen – uitwerpselen vormen niet alleen een perfecte broedplaats voor vliegen, maar trekken ook vliegen aan die later weer op voedsel kunnen landen.
 • Behandel afvoerbuizen waarin vliegen blijken te zitten met bleekwater.

En tot slot kunt u ook voorkomen dat vliegende insecten in huis komen

 • Houd deuren en ramen dicht nadat het donker is geworden, of blokkeer het licht met gordijnen.
 • Plaats horren, vooral in ramen rond de keuken en plaatsen waar afval staat.

Uiterlijk

 • Lengte volwassen vlieg 0,75 cm.
 • Made is pootloos, ongeveer 1 cm. lang en geen kop.
 • Pop: ”tonnetje” dat bruin is.

Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • Wijfje legt tot 500-2500 eitjes ca. 100-150 per keer.
 • Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
 • Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1-4 weken.

Leefwijze

 • De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.
 • Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.
 • Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
 • De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.
 • De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

Schade

 • Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
 • Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
 • Zijn in grote aantallen hinderlijk.

Wering & Preventie

 • Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
 • Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
 • Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Contactgegevens

Winters Bedrijfshygiëne & Coaching
Kleimos 40
8043 MC Zwolle
Telefoon +31 38 422 7627
Mobile +31 631 76 66 21
E-mail WBC Zwolle
K.v.K. Zwolle 08177683
BTW no NL 1051.17.754.B01
Rabobank NL42 RABO 01187.51.549
WBC Registratienummer EVM 1972101601

HACCP

ad87da618f829cec2134eac9798b5f0b

Back to Top

Bel +31 631 76 66 21 ofMail ons