Hoornaar

Hoornaar

Een steek van een wesp of bij is een pijnlijke ervaring en kan zelfs levens bedreigend zijn: een op de dertig mensen is allergisch voor steken.

U kunt de risico’s verminderen door buitenshuis verstandige voorzorgsmaatregelen te treffen. Heeft u een wespennest in uw zolder, dakgoot of spouwmuur. Laat de expert van WBC Zwolle het wespennest verwijderen om overlast door wespensteken te voorkomen.

Bent u toch gestoken door een wesp of bij, raadpleeg dan de richtlijnen voor het behandelen van insectensteken.

Wespennesten

Wees voorzichtig wanneer u te maken heeft met wespen, ze hebben een stevige angel en kunnen als ze verstoord worden in grote aantallen aanvallen.

Een wesp die het huis is binnengedrongen, kan worden bestreden met een wespen- en insectenverdelgingspray. Als er veel wespen of bijen in uw huis of tuin zijn, is er waarschijnlijk een nest in de buurt.

Het wespennest is gebouwd van gekauwd hout, dat het zijn karakteristieke papierachtige wanden geeft. In het voorjaar begint de koninginnewesp met de bouw van het wespennest. Zodra de werksters uitkomen, nemen zij de bouw over.

In de vroege zomer is een normaal wespennest zo’n 30 cm groot, maar ze kunnen ook veel groter zijn. Plaatsen waar vaak wespennesten worden aangetroffen zijn dakranden, vlieringen of schuren en bijgebouwen.

Een enkel wespennest kan duizenden wespen bevatten, die, als ze verstoord worden, in zwermen kunnen aanvallen. Als de plaats van het wespennest gevaar voor mensen kan opleveren, dan moet het nest vernietigd worden.

Het gevaar van wespen is vooral groot aan het eind van de zomer. Tegen die tijd zijn de wespen namelijk agressief. De beste tijd van het jaar om wespen en de wespennesten te bestrijden is daarom voor de zomerperiode. Mocht u in de zomerperiode een wespennest bij u in de buurt ontdekken, laat het dan zo snel mogelijk bestrijden.

Hoe bestrijdt u een wespennest?

Om het wespennest te vinden, moet u kijken naar de aanvliegroute van terugkerende wespen. Als het nest dicht bij uw huis is, moet u de ramen gesloten houden. Als u denkt dat het nest zich op zolder bevindt, wees dan erg voorzichtig bij het openen en betreden van de zolderruimte.

Een zwerm wespen kan gevaarlijk zijn. Zoek bij twijfel professionele hulp!

WBC Zwolle bestrijdt de wespen die zich in het nest bevinden. De meeste wespen zullen, binnen 24 uur na de behandeling, in het nest sterven. Werksters die later naar het nest terugkeren zullen op natuurlijke wijze uitsterven. Het wespennest verwijderen is niet nodig, wespen gebruiken een reeds bestreden nest niet nog een keer. Wilt u het wespennest toch verwijderd hebben, neem dan contact met ons op.

Uiterlijk

 • Gele en zwarte dwarssteking op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1.6 tot 2.5cm lang, darren 2.1 tot 2.8cm; larven wit en pootloos.
 • Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed.
 • 2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels.
 • Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd.

Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 12 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren.
 • In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest op te paren; de darren sterven spoedig na de paring.

Leefwijze

 • Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen.
 • Eiwit-en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven.
 • Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35cm.
 • Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag).
 • Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven.

Schade

 • Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
 • De hoornaar is >vriendelijker= dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze beknelt raken of als men ze aanraakt.
 • Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaats vindt of als men overgevoelig voor is voor deze giftige stoffen.
 • Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Wering & Preventie

 • Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.
 • Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen.

Contactgegevens

Winters Bedrijfshygiëne & Coaching
Kleimos 40
8043 MC Zwolle
Telefoon +31 38 422 7627
Mobile +31 631 76 66 21
E-mail WBC Zwolle
K.v.K. Zwolle 08177683
BTW no NL 1051.17.754.B01
Rabobank NL42 RABO 01187.51.549
WBC Registratienummer EVM 1972101601

HACCP

ad87da618f829cec2134eac9798b5f0b

Back to Top

Bel +31 631 76 66 21 ofMail ons